Nyhedsbrev december 2019

Hermed årets sidste nyhedsbrev fra foreningen Welfare Pigs. En lille opsummering på året der er gået samt et kik ind i spændende nye tiltag i 2020. Allerførst viderebringer vi en julehilsen fra Peter Mollerup, Formand for Dyrenes Venner og DOSO:

Welfare pigs – tapre pionerer

På svinekongressen i Herning i oktober udtrykte jeg skuffelse over og kritik af, at udviklingen fra søernes kassestier til løsdrift i farestalden går alt for langsomt. Jeg mindede om det løfte, som Nikolaj Nørgaard gav på vegne af Landbrug & Fødevare i 2010 – nemlig at 10 % af alle danske søer ville være i løsdrift i farestien i år 2020. Nyeste tal viser, at kun 2,3 % opfylder disse profetier i dag.
Derfor er det utrolig dejligt, at der stadig er en gruppe svineproducenter, som – på trods af sidste års dårlige økonomi og manglende forståelse fra forbrugerne – stadig holder fanen højt og kæmper en sej kamp for at give soen et bedre liv under faring og diegivning. Vi i DOSO – som er en sammenslutning af 21 danske dyreværnsforeninger med over 100.000 medlemmer og støttemedlemmer – tror stadig på, at det statskontrollerede Dyrevelfærdsmærke kan få åbnet forbrugernes øjne, så de vil betale lidt mere for bedre dyrevelfærd til søerne. Derfor skal de tapre pionerer fra foreningen ”Welfare pigs” fortsætte deres strålende initiativ til forhåbentlig efterligning for konventionelle svineproducenter.
På DOSO’s vegne vil jeg gerne ønske Jer en rigtig glædelig jul suppleret med gode ønsker for jeres arbejde i 2020.

Peter Mollerup
— Formand for Dyrenes Venner og DOSO


Billede 1 – Søren Juul Jensen, vært for sidste møde

ERFA-gruppe i Welfare Pigs – 3 møder i 2019

I Welfare Pigs’ ERFA-gruppe har vi haft rigtig god aktivitet i hele 2019. Der har været 3 mødedage, med fremmøde på +15 deltagere til hvert møde. Det har været en god blanding af ejere, driftsledere og medarbejdere som har været repræsenteret på møderne.
I september var der møde hos Søren Juul Jensen ved Flemming nær Horsens. Vi havde en spændende dag, hvor vi så Sørens lidt specielle byggeri, med FT100 stier – fra fødsel til slagt.

Billede 2 – Harald Gropen viser interesse for ERFA-gruppen

Mødet blev krydret med et besøg fra Topigs Norsvin, hvor Bertel Bovbjerg fortalte om deres genetik – meget ”nede på staldgangen”. Bertel havde arrangeret et Skype-møde med Harald Gropen fra Norge, som også har løse søer i farestalden (helt løse). Harald havde 4 uger senere et indlæg på årets svinekongres. Det var meget interessant at høre om Haralds erfaringer, og Harald havde også en del spørgsmål til os i Danmark. Jeg fangede ham på kongressen og vi snakkede om muligheden for, at få Harald til at deltage i et af vores møder i 2020, og han var meget åbent

for den idé. Vi er dog lidt udfordret på de meget stramme karantæneregler, som Harald er underlagt pga. MRSA-smitte, men vi arbejder hårdt på at finde en løsning.

Vores næste møde er fastsat til torsdag d. 23. januar 2020 hos Hans Holm, Gammelgaard I/S ved Odder.

Kasper Gade Panduro
Tovholder på ERFA-gruppen hos SvineRådgivningen
2926 8249
kpa@sraad.dk

Synlighed – Facebook og hjemmeside

Vi ønsker at promovere vores medlemmer på vores Facebook side med korte besætningsbeskrivelser, billeder og udtalelser. Vi har haft 2 besætninger på i 2. halvår 2019 og forventer at få 4-6 på i løbet af 2020. Derudover tilstræber vi at dele alle de gode artikler, som vi finder i vores skrevne medier samt web-medier. Hvis I ved, at jeres besætninger er med i en artikel, der snart har realase, eller I har kendskab til at nogen af jeres kollegaer pryder diverse forsider eller lignende, så giv os gerne et præg, så vi har mulighed for at dele, mens det er aktuelt.

Vedr. vores hjemmeside www.welfare-pigs.dk har en fejl desværre lagt hjemmesiden ned for en stund, men der arbejdes netop nu med at få den op og køre igen, i en forbedret og mere brugervenlig udgave.

Har du input til at styrke foreningens synlighed, så send os gerne et praj på kpa@sraad.dk.

Nyt medlem med ny stald i udsigt

I maj måned fik vi et nyt medlem i foreningen – Overgaard Gods kom på medlemslisten og deres driftsleder Kristian Vinther trådte ind i ERFA-gruppen. På Overgaard Gods er man i gang med en større renovering, og de nye farestier står klar i starten af 2020. Det samlede so-antal vil ende på 1.500 søer. Velkommen til!

Nyt fra SEGES Svineproduktion

Hos SEGES Svineproduktion har man i 2019 haft en del forsøg og afprøvninger i gang, der omhandler løse søer i farestalden. Nedenfor ses en liste over afsluttede og igangværende forsøg/afprøvninger. For yderligere info kan der søges på de enkelte afprøvninger, f.eks.: ”Erfaring 1903, SEGES Svineproduktion”.

SEGES Svineproduktion 2019 – afsluttet og i gang:

 • Erfaring 1903 (Hygiejne i farestier med delvist fast gulv)
 • Erfaring 1911 (videreudvikling af sti (Wing-sti)
 • Medd. 1182 (strategisk halm før faring)
 • Medd. 1179 (brug af boks i 2/4 dage)
 • Notat Krav til gulve
 • Notat om varme (LUH)
 • Medd. ’Lokke i hule’(LUH)
 • På vej: Meddelelse/Erfaring på vej med overflade og knæsår
 • Der er lavet få videooptagelser med pasning af løse søer
 • Der er gennemført webinar med Landbrugsstyrelsen om Tilskudsordning
 • Medd. 1172 (14 eller 16 grise ved søer med 14 patter)
 • Artikel – Effect of litter size, milk replacer and housing on production results of hyper-prolific sows
 • Afprøvningen med farereder er igangsat (LUH)
 • Der er prototyper af farestier til løse søer med store kuld i fire besætninger

2020:

Faresti til løse søer med store kuld

 • Publikation med erfaring med fire typer af farestier til løse søer med store kuld

Løse søer – management

 • Video, som dels illustrerer søer og grises brug af sti og dels udvalgte managementrutiner

Overvågning:

 • Sammenhæng mellem søers foder- og vandforbrug samt temperatur (overflade og rektal) er analyseret

Hygiejne og fast gulv

 • Screening af 10 tiltag til sikring af tørt fast gulv

Vivi Aarestrup Moustsen
Chefforsker, ph.d.Stalde & Produktionsstyring
Tlf: +45 4062 3885
E-mail: vam@seges.dk

SEGES-forsøg i 2021

Når 2019 lakker mod enden, så er SEGES Svineproduktion i fuld gang med at de forsøg, som skal køre i 2021. Som flere af jer måske bemærkede, så spurgte Vivi Moustsen, SEGES efter input til mulige forsøg som kunne afprøves i 2021. Bestyrelsen havde det med som et punkt på dagsordenen til det sidste bestyrelsesmøde, og vi har sendt en række forslag videre til SEGES Svineproduktion.

Medlemsmøde for Welfare Pigs

I sidste nyhedsbrev luftede vi vores tanker om et forstående medlemsmøde og generalforsamling i løbet af det nu overståede efterår. Som I har bemærket, lykkedes det os ikke afholde dette møde, men nu lysner det i planlægningen og datoen er endelig blevet fastsat – sæt kryds i kalenderen onsdag den 26. februar 2020 i Herning.
Vi håber på et stort opbud på dagen, hvor blandt andre Sektordirektør Christian Fink Hansen, SEGES vil være med!
Et nærmere program og indbydelsen følger først i det nye år.

Følg os på Facebook!

Husk at ”synes godt om” vores side på Facebook, så vi kan nå ud til endnu flere svineinteresserede danskere.

Tak til vores sponsorer

Meld meget gerne ind, hvis du har relevante emner eller erfaringer, der skal nå alle foreningens medlemmer.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse på siden.