skip to Main Content

Welfare Pigs – et flot initiativ

Af Peter Mollerup,

Biolog, formand for Dyrenes Venner og DOSO

Dyreværnsforeningerne har ofte kritiseret danske svinebønder for ikke at tage sig af grisenes velfærd og udelukkende tænke på at tjene penge. Det har resulteret i tallige konfrontationer – ikke mindst i pressen og ved forhandlingerne i de arbejdsgrupper, som ministeriet hen ad vejen har nedsat. Det er ikke konstruktivt, når de to parter kritiserer og skændes. Kun gennem positiv dialog, opnår man forbedringer for dyrenes velfærd.

Den 25. januar i år blev der stiftet en ny forening i Danmark – Welfare Pigs. Jeg var selv med ved den stiftende generalforsamling, og det var en stor positiv oplevelse for mig at møde denne gruppe mennesker. Landmænd, som ikke vil være med til at fiksere grisesøer, og som erkender, at en so har behov for hele livet at kunne bevæge sig frit rundt i stalden – måske med undtagelse af et par dage umiddelbart efter farring, hvor risikoen for ihjel lægning af pattegrisene er meget stor. Det er virkelig positivt og flot af de modige pionerer, at de står sammen og gennem den nye forening vil forsøge at overbevise deres kollegaer om, at det er både sjovere og mere livsbekræftende at være landmand, når dyrene trives.

Og timingen kan næppe være bedre, for den 24. maj i år lancerer Miljø- og Fødevareministeren det nye grønne Dyrevelfærdsmærke. Det er klart, at disse landmænd skal have en noget højere pris for deres produkter, for det er en kendsgerning, at mere dyrevelfærd forøger produktionsudgifterne. Men her passer Miljø- og Fødevareministerens nye Dyrevelfærdsmærke ind som fod i hose. Jeg er overbevist om, at forbrugerne vil købe kødet, fordi det på første niveau kun koster en smule mere end traditionelt fremstillet svinekød, og fordi det er Staten, som står for kontrollen i samarbejde med dyreværnsforeningerne. Det skaber tillid!

Jeg har fornylig besøgt Bent Munk Nielsen og været en tur rundt i hans svinebesætning på Tandergård. Det var en fornøjelse at observere de rolige grise og møde de stærkt motiverede medarbejdere. Bent har forstået, at det gode management er den aller vigtigste faktor, og han har nogle stærke meninger, når det gælder trivsel – både for dyr og mennesker. Det er mit håb, at Bent og hans bror Ole, samt dennes søn Brian, om meget kort tid bliver i stand til at leve op til alle Dyrevelfærdsmærkets kriterier, og så indkasserer den merpris, som forbrugerne er villige til at betale.

Peter Mollerup, Biolog, formand for Dyrenes Venner og DOSO
Back To Top
Search